Certificeren

Om het EFQ-certificaat te verkrijgen dient de organisatie een auditcyclus te volgen.

Allereerst wordt een initiële audit uitgevoerd. Indien de organisatie deze met positief resultaat afrondt wordt een certificaat verkregen voor een periode van 3 jaar. De twee hierop volgende jaren vindt er vervolgens een controle-audit plaats. Beide jaarlijkse controle audits moeten met positief resultaat worden afgesloten om het certificaat te behouden.

Na 3 jaar wordt een hercertificeringsaudit uitgevoerd en wordt, bij positief resultaat, het certificaat wederom voor 3 jaar verleend.

De audits ten behoeve van de certificatie worden door Aboma Certificering uitgevoerd. Door de stichting EFQ worden jaarlijks afspraken gemaakt met Aboma Certificering over de te hanteren tarieven. De organisatie die een certificaat wil behalen sluit zelf een contract af met Aboma Certificering op basis van de gemaakte afspraken tussen EFQ en Aboma certificering. Voor het aanvragen van een offerte wordt verwezen naar de website van Aboma Certificering BV.

certificaat-efq.jpg