Over ons

Eye For Quality (EFQ) is ontstaan vanuit een enthousiaste groep vertegenwoordigers van dagelijks onderhoud-gerelateerde bedrijven in de corporatiebranche. Deze groep van mensen, ieder met de ambitie om hun eigen organisatie op een steeds weer hoger plan te krijgen, kwam elkaar al regelmatig tegen op bijeenkomsten. Onvrede over het ontbreken van een ambitieus platform om het dagelijks onderhoud te verbeteren zorgde er voor dat zij begin 2015 een koplopersgroep in het leven hebben geroepen.

De wil om elkaar te gaan helpen, te prikkelen en ook vooral kennis te delen leidde tot het plan om een nieuw kwaliteitskeurmerk voor onderhoudsbedrijven te gaan ontwikkelen. Het resultaat is dat we na een aantal inspirerende en constructieve bijeenkomsten zover zijn dat de stichting EFQ is opgericht met een eigen kwaliteitskeurmerk en mogelijkheden om gezamenlijk kennis te delen. In de corporatiebranche is positief gereageerd op het initiatief.

 

De onderstaande organisaties zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van EFQ:

 

Personalia bestuur

De stichting kent een bestuur dat bestaat uit drie bestuursleden (wij streven naar een vertegenwoordiging vanuit de opdrachtgeverswereld, de certificeringswereld en de branchevereniging voor corporaties) en een dagelijks bestuur dat de dagelijkse gang van zaken van de stichting coördineert.

Voorzitter: Vacant 
Secretaris: Maarten Georgius
Maarten

Penningmeester: Frits Cambier van Nooten
Frits

(Op dit moment neemt Frits Cambier van Nooten de honneurs namens de deelnemende bedrijven waar.)