Prestatie meten

EFQ heeft een set KPI's ontwikkeld, die door de aangesloten organisatie moet worden gebruikt om de prestaties van de organisatie te meten. De auditresultaten van deze KPI's worden gebruikt om een benchmark uit te voeren, waardoor een vergelijking tussen de verschillende deelnemende organisaties mogelijk wordt. De resultaten zijn geen input voor de te nemen certificatiebeslissing, immers het gaat EFQ niet om de absolute norm maar om het continue verbeteren van de eigen norm.
Een organisatie die deelnemer is bij EFQ wordt dus niet alleen met vaste regelmaat ge-audit op kwaliteit (als het tenminste gecertificeerd is), maar kan ook haar prestaties met anderen vergelijken en via het netwerk leren van elkaar (ook als de deelnemer nog niet gecertificeerd is).