Lidmaatschap

Deelnemen

EFQ richt zich op onderhoudsafdelingen van woningcorporaties, zelfstandige aan de woningcorporatie gelieerde onderhoudsorganisaties en onafhankelijke bouwbedrijven, allen werkend in de wereld van het niet planmatig dagelijks onderhoud.

Om lid te worden krijgen nieuwe leden vanaf de aanmelding ruim één jaar de tijd om het certificaat te behalen. Bestaande leden dienen te voldoen aan de eisen die de certificering met zich meebrengt. Zie voor meer informatie de pagina Certificeren.

Het lidmaatschap van EFQ kost in 2016 voor een onderhoudsafdeling/ zelfstandige onderhoudsorganisatie € 1.200,- per jaar. Een co-maker/onderaannemer betaalt € 600,- per jaar. De contributie wordt jaarlijks door de leden opnieuw vastgesteld aan de hand van de begroting.

Voor meer informatie over wat het lidmaatschap u oplevert. 
Bekijk voordelen 

Heeft u interesse in het lidmaatschap of wilt u nadere informatie, neem dan contact met ons op.