Voordelen

Uitstraling

Het behalen van het EFQ-certificaat is geen sinecure. In de beoordelingsrichtlijn kunt u lezen aan welke eisen uw bedrijf moet voldoen. Maar als u het certificaat eenmaal in bezit heeft behoort uw bedrijf tot de top van de onderhoudsbedrijven in Nederland.

Een reparatie die door een EFQ-gecetificeerd bedrijf wordt uitgevoerd betekent een kwalitatief goede reparatie door een bedrijf dat kwaliteit, professionaliteit, betrouwbaarheid en klanttevredenheid hoog in het vaandel heeft staan.

Jaarlijks wordt gekeken of uw bedrijf nog aan de certificeringseisen voldoet. De kwaliteit van uw dienstverlening naar zowel huurders als stakeholders is daarmee aantoonbaar geborgd.

Verantwoording

Uw bedrijf dient te beschikken over een kwaliteitssysteem dat niet alleen de kwaliteit van de dienstverlening, maar ook van het uitgevoerde werk borgt. U meet de klanttevredenheid, uw processen en procedures zijn actueel en u toetst de verwachtingen van uw opdrachtgevers en overige stakeholders. Uw beleid is vastgelegd in een ondernemingsplan en wordt jaarlijks geactualiseerd middels een jaarplan. U kent uw sterke en zwakke kanten en ook uw kansen en risico's. Kortom, uw interne en uw externe bedrijfsvoering zijn beschreven, geborgd en beheersbaar. EFQ kan helpen bij het beschrijven, de wijze waarop een en ander beschreven en vastgelegd is, is volledig aan de deelnemer zelf en moet vooral passen bij de deelnemer zelf. Uiteraard kunnen deelnemers hun procedures etc. met elkaar delen en als voorbeeld gebruiken, het format en de mate van gedetailleerdheid staat iedere deelnemer vrij.

ambities

Onderhoudsafdelingen, zelfstandige aan de corporatie gelieerde onderhoudsbedrijven en onafhankelijke bouwbedrijven/leveranciers die het EFQ certificaat in huis hebben voldoen aan de eisen en verwachtingen van de klant (ontzorgen) en hebben hierbij de volgende minimale ambities:

  • leveren de vooraf overeengekomen producten en diensten
  • garanderen de kwaliteit van deze diensten
  • bieden flexibele dienstverlening
  • garanderen 24/7 bereikbaarheid
  • handelen snel en gericht
  • hebben een professionele uitstraling
  • zijn proactief
  • komen gemaakte afspraken na

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aangesloten partijen kunnen hun resultaten delen en vergelijken en daarmee deelnemen aan een benchmark binnen de sector. Hiermee kan ook verantwoording worden afgelegd naar opdrachtgevers.

Middels het platform kunnen kennis en ervaring worden uitgewisseld, hetgeen samen met de benchmark kan leiden tot een steeds verdere professionalisering van het uitgevoerde dagelijks onderhoud. Dit moet ook leiden tot lagere faalkosten en een hoog percentage First Time Fixed.

Het is voor medewerkers motiverend om binnen een EFQ-gecertificeerd bedrijf te werken, omdat de bedrijfsvoering op orde is en gestreefd wordt naar excellentie. Oók als het gaat om het management van mensen.