Kennis delen

De wil om elkaar te gaan helpen, te prikkelen en vooral ook om kennis te delen leidde tot het plan om een nieuw kwaliteitskeurmerk voor onderhoudsbedrijven te gaan ontwikkelen.
Door het delen van de resultaten op de vastgestelde KPI's maar ook door de te organiseren bijeenkomsten worden deelnemers in staat gesteld om kennis te nemen van elkaars resultaten. Daarnaast kunnen best practices gedeeld worden, kan er collegiale toetsing plaatsvinden en kunnen onderwerpen verder worden uitgediept. Ook de website zal hierin een belangijke rol vervullen.

In de corporatiebranche is positief gereageerd op het initiatief en ook de brachevereniging AEDES heeft het initiatief omarmd.